Praktijk voor Psychologie Venlo

Huub Lomans

...durf te kiezen!

...durf te kiezen! Deze woorden zijn voor mij het meest essentiëel om tot een verandering te komen. Durven kiezen brengt met zich mee dat het komen tot een verandering vraagt om eerlijkheid en concreetheid. Maar al te vaak zijn het enkel aangeleerde vaardigheden die aan de oppervlakte tot een verandering lijken te leiden maar op de lange termijn eigenlijk niet tot het gewenste resultaat leiden. Door een keuze te durven maken om in de kern een probleem of vraagstuk te willen benaderen is het ook mogelijk om daadwerklijk tot duurzame verandering te komen. Verandering leidend tot een gelukkiger leven, een beter functionerende organisatie of een gelijkwaardige samenwerking. Mocht dit je aanspreken dan ben je op 'het juiste adres'. Mijn benadering is niet coachend maar heeft gerichte psychologische diepgang en heeft als doel , door directieve reflectie, een duurzaam veranderproces te faciliteren. Maar dit proces kan zeker soms wel eens lastig, teleurstellend of pijnlijk zijn. Mijn visie is om het vraagstuk aan de wortel te benaderen. Niets meer en niets minder. Dit betekent overigens niet dat dit ook een langdurig proces in tijd is, integendeel zelfs.


Persoonlijk

Sinds 2001 ben ik werkzaam als academisch geschoold psycholoog en sta geregistreerd als Psycholoog NIP. Bij alles wat ik doe staan voor mij twee aspecten centraal. Dit zijn 'de eigen verantwoordelijkheid' en 'de wil tot zelfreflectie'. Zonder deze aspecten zal een verandering nooit beklijven maar dit vraagt wel om keuzes te durven maken. Ik ben me er terdege van bewust waar mijn professionele grenzen liggen en wat ik kan waarmaken. Confronterend en directief kenmerkt mijn handelen waardoorik snel tot de kern probeer te komen. Het leven heeft me door de jaren 'de voetjes op de grond gezet' waardoor ik nuchter en realistisch ben geworden. Samen met mijn vrouw hebben we 3 kinderen en staan op actieve wijze midden in de samenleving. Naast mijn passie voor menselijk gedrag en de psyche sport ik graag en pluk op bourgondische wijze het leven.


Psycholoog

Is er sprake van een concreet vraagstuk dan kan soms een enkele reflectie sessie al voldoende zijn. Is er hinder van dieperliggende psychische klachten, wordt men sterk belemmerd door vermoeidheid of ontbrekende motivatie dan zal ik samen met kandidaat een concreet en helder stappenplan gaan uitzetten en volgen. Primair gericht op het weer optimaal kunnen functioneren. Het is soms noodzakelijk om 'rommel'uit het verleden op te ruimen of (on)bewuste gedrags- en denkpatronen te doorbreken.

Ik maak hierbij gebruik van de ervaringen die ik sinds 2001 heb mogen opdoen als behandelend psycholoog. Zowel preventief als curatief heb ik mensen mogen ondersteunen in de klinische-, revalidatie- en arbeid-organisatie omgeving.

Door een heldere en duidelijke analyse zal ik betrokkene prikkelen de verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van zichzelf. Men leert (weer) de keuzes te maken die men zelf echt wil en het gedrag hierop aan te passen. De omgeving zal waarschijnlijk gaan merken dat er veranderingen plaats vinden. Men zal leren om (weer) op een effectieve wijze met prive- en/of werkomgeving om te gaan of professionele vaardigheden concreet toe te passen. We zullen de focus leggen op het in kaart brengen en opruimen van de kern van de problematiek door een psychologische benadering. De weg die we hiertoe bewandelen is dan ook geen coaching.

Aanmelding kan rechtstreeks door betrokkene maar dit kan zeker ook via een werkgever of (bedrijfs)arts. Vanwege privacy zal ik ten alle tijden eerst contact zoeken met betrokkene. We zullen met elkaar duidelijke afspraken maken hoe om te gaan met persoonlijke informatie. Immers vertrouwelijkheid is het belangrijkste goed.

Individuele psychologische begeleiding wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekeraar maar kan in sommige situaties in goed overleg (gedeeltelijk) bekostigd worden door de werkgever.

Begeleiding kan zowel overdag als in de avonduren.

Trainer

Ik ga graag met je in gesprek over jouw trainingsbehoeften of die van jouw organisatie. Ik heb brede ervaring met het ontwikkelen en verzorgen van trainingen op het gebied van communicatie, stategische, tactisch en operationeel leiderschap, specifieke teamveranderprocessen, gespreksvaardigheden & persoonlijke ontwikkeling. Bedrijven en organsaties kan ik daarnaast ondersteunen op het gebied van verzuim(begeleiding) en verzuimtrainingen. Denk hierbij aan gespreksvoering en regel- en wetgeving omtrent WvP. Ook behoren intervisie en geleide brainstormsessies tot de mogelijkheden. Centraal bij deze activiteiten staat voor mij altijd het te bereiken doel d.m.v. de training en niet de training op zichzelf. Het spreekt dan ook voor zich dat ik graag een voorstel doe maar enkel op basis van een uitgebreide kennismaking met elkaar en het in kaart brengen van de behoeftevraag. Alle trainingen zijn er op gericht om tot een intrinsieke verandering of bewustwording te komen. Het aanleren van trucs of technieken daar heb ik niet veel vertrouwen in namelijk.


Relatie Psycholoog

Binnen een relatie kan het soms niet meer zo soepel lopen zoals jullie het ooit bedoeld hadden. Kleine of grote gebeurtenissen kunnen ingrijpend zijn waardoor een van beide wellicht erg op zichzelf gericht is en geen oog meer heeft voor de ander. Dit kan komen door ingrijpende persoonlijke ervaringen, maar ook een nieuwe carrièrestap van een van beide kan mensen uiteindelijk uit elkaar drijven. Dit betekent echter niet het einde van jullie relatie.

Het is dan wel belangrijk om samen met elkaar te bespreken waar je vindt dat de ergernissen zich opstapelen. Als relatie therapeut bied ik geen oplossingen. Ik richt me vooral op het (opnieuw) leren begrijpen van elkaar en elkaars behoeften. Ieder mens verandert namelijk gedurende zijn hele leven en het is zeldzaam als je volledig met elkaar blijft meebewegen. Natuurlijk gaat dit gepaard met gevoelens en deze moeten ook geuit kunnen worden. Terugkijken naar het verleden of gebeurtenissen mag, maar er moet een intentie zijn om vanaf nu weer verder te willen en durven.

Het eerste gesprek voer ik met jullie beiden samen om vervolgens een aparte afspraak te maken met ieder individueel. De derde afspraak is weer een gezamenlijke afspraak om zo samen tot een best passende oplossingsrichting te komen. Ik geef jullie helder en directief weer wat mijn beleving is waarbij ik ook niet schroom om aan te geven als ik geen werkbare basis meer ervaar tussen jullie beiden. Mijn uitgangspunt is dat relatie als het ware een werkwoord is waar jullie beiden verantwoordelijkheid in moeten nemen. Maar het feit dat je kiest voor relatietherapie is in ieder geval een eerste belangrijke stap.

Afspraken kunnen zowel overdag als in de avonduren