huub

Lomans

psycholoog I trainer I assessor I interim manager


Durf jij stil te staan en je koers aan te passen...


...dan bespreek ik graag met jou wat ik kan betekenen voor jou of je organisatie als psycholoog, trainer of assessor .

als psycholoog

richt ik me samen met jou op het behalen van de doelen die jij wilt bereiken. Is er sprake van een concreet vraagstuk dan kan soms een enkele reflectie sessie al voldoende zijn. Heb je last van dieperliggende psychische klachten, wordt je sterk belemmerd door vermoeidheid of ontbrekende motivatie dan zal ik samen met jou een concreet en helder stappenplan gaan uitzetten en volgen.

Ik maak hierbij gebruik van de ervaringen die ik sinds 2001 heb mogen opdoen als behandelend psycholoog. Zowel preventief als curatief heb ik mensen mogen ondersteunen in de klinische-, revalidatie- en arbeid-organisatie omgeving. Daarnaast ben ik gericht op het ontwikkelen van professionele vaardigheden en -eigenschappen zoals leiderschap en communicatie.

Door een heldere en duidelijke analyse zal ik jou prikkelen je verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van jezelf. Je leert (weer) de keuzes te maken die je zelf echt wil en je gedrag hierop aan te passen. Je omgeving zal waarschijnlijk gaan merken dat je jezelf weer centraler gaat stellen. Je zult leren om (weer) op een effectieve wijze met je werk om te gaan of je professionele vaardigheden concreet toe te passen.

Een sessie duurt meestal een ruim uur. Vanwege het intensieve karakter blijkt de energie dan ook op te zijn. Afhankelijk van je vraagstuk kunnen we ook kiezen voor een fysieke inspaningstraining in de buitenlucht. Dit kan ook een gesprek zijn tijdens een wandeling. Leidt je vraagstuk of mogelijk klachten tot (dreigend) arbeidsverzuim dan wil in sommige situaties een werkgever geheel of gedeeltelijk bijdragen in de kosten. Een telefonische kennismaking is uiteraard kostenloos.


Ben jij bereid om zelf je perspectief te bepalen en hier jouw keuzes op aan te passen...


...dan kan ik jou begeleiden bij jouw intensieve training.

als trainer

ga ik graag met je in overleg om samen met jou te bespreken wat jouw organisatie, team of een bepaalde groep mensen nodig heeft. Op deze wijze kan ik er samen met jou voor zorgen dat het gewenste doel ook behaald wordt door een training. Een training is altijd interactief met de deelnemers waarbij de centrale inhoud zelfreflectie is. De inhoud kan geriht zijn op verbeteren van communicatieve vaardigheden, optimaliseren van leiderschap vaardigheden, teamsamenwerking bevorderen, persoonlijk leiderschap optimaliseren, het ondersteunen van een organisatieverandering.

Sinds 2001 ben ik actief als behandelend psycholoog, trainer, (interim) leidinggevende en docent voor organisaties en instellingen, medewerkers en studenten. Het integreren van intervisie sessies aansluitend aan trainingen draagt vaak bij aan het consolideren van de behaalde resultaten.

Trainingen zijn dynamisch, concreet en hebben een praktisch toepasbaar resultaat. Trainingen kunnen afhankelijk van de inhoud, behoefte en budget enkele uren omvatten maar ook meerdere dagdelen of dagen.


Wil jij een eerlijke reflectie op de mens die jij bent...


...dan kan een intensieve analyse jou verhelderen of jij bent wie je wil zijn.

als assessor

zal ik op directieve wijze (wellicht confronterend) het natuurlijke voorkeurspatroon van jouw denken en gedrag verhelderen. Met een no-nonsense en heldere (zelf)reflectie tot resultaat. Hierbij staat de psychologische verdieping en analyse centraal. Het zijn niet de objectieve testen die een beeld van jou vormen maar de interpretatie van alle informatie.

Wat je kunt verwachten is bijvoorbeeld een intensieve 2,5 uur durende non-stop één op één analyse door mij. Ik maak gebruik van o.a. psychologische verdiepende vraagstellingen, psycho-analytische technieken, interpretatieve voorkeursverhelderingen en enkele gevalideerde testen en psycho-sociale modellen.

Persoonlijke voorkeuren in denken en (sociaal-maatschappelijk) gedrag worden verhelderd danwel bevestigd. Deze natuurlijke voorkeuren vormen de basis voor antwoorden op de onderliggende vraagstelling(en). De levensloop en levenservaringen worden hierbij uitvoerig besproken en geanalyseerd. Dit alles resulteert in een duidelijke rapportage die weergeeft wie je bent. Uiteraard zal jouw privacy altijd gewaarborgd worden

Mogelijke vraagstellingen kunnen zijn:

  • Het bepalen van de functiegeschiktheid bij een selectieprocedure
  • Het bepalen van nieuwe doelen bij levensfase vraagstukken
  • Het bepalen van een persoonlijke ontwikkelrichtingen bij carrière veranderingen

De uiteindelijke rapportage kan o.a. bestaan uit de volgende onderdelen: aard van het assessment en doelstelling(en), procedure omschrijving en samenvatting, dilemma, biografisch anamnese en zelfbeschrijving, krachtige kwaliteiten, Myers-Briggs Type Indicator, Roos van Leary, Utrechtse Copinglijst UCL, psychologische verdieping, een interpretatieve tekening, een visiestuk, een interpretatieve situationele omschrijving, persoonsinterpretatie door de assessor en een conclusie toegeschreven aan de gestelde doelstelling(en).


Is er behoefte aan een transparante, doelgerichte management oplossing...


...dan ga ik graag met een analytische oplossingsgerichte visie aan de slag.

Als interim manager

richt ik mij op het vormgeven van veranderprocessen binnen organisaties. Mijn ervaring richt zich vooral op de sectoren zorg, onderwijs en (semi) overheid. Mijn kracht is om binnen deze dienstverlenende sectoren op een eerlijke wijze helderheid te scheppen en in korte tijd toe te werken naar oplossingen. Hierbij zijn voor mij financiele stabiliteit en menselijk respect onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Voordat ik met een organisatie overeenkom tot het uitvoeren van een opdracht moet het voor mij helder zijn dat ik mij met mijn persoonlijke waarden kan conformeren aan de gestelde opdracht met bijbehorende doelen. Vervolgens zal ik op een verbindende wijze, doelgericht te werk gaan. Hierbij maak ik gebruik van een transparante wijze van communiceren en ben gericht op het nemen van besluiten.

Ik maak vooral gebruik van de ervaring die ik in mijn loopbaan heb mogen opdoen gericht op intermenselijke communicatie, analyseren van persoonlijke individuele behoeften en belangen van mensen, bedrijfsanalyses, trajecten ter verbetering van teamfuctioneren en primair mijn brede psychologische kennis.

Contact

info@huublomans.nl

+31 6 40254656

kantoor VenloTarieven


Als psycholoog, trainer en assessor hanteer ik een uniform uurtarief van 100,- (excl 21% btw). Deze interventies worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Voor interim management opdrachten ga ik graag in overleg om tot een passend tarief te komen gericht op het naar wens voldoen aan de verwachtingen.