Assessment - Analyse

Een nieuwe heldere kijk op assessment en analyse. Hierbij staat de psychologische verdieping en analyse concreet en helder centraal.


Persoonlijke voorkeuren in denken en (sociaal-maatschappelijk) gedrag worden verhelderd danwel bevestigd. Deze natuurlijke voorkeuren vormen de basis voor antwoorden op de onderliggende vraagstelling. De levensloop en levenservaringen worden hierbij uitvoerig besproken en geanalyseerd.

Vraagstelling voor een assessment of analyse kan gericht zijn op:

 de functiegeschiktheid bij een selectieprocedure

 het bepalen van een persoonlijke ontwikkelrichting bij een carrièreswitch

 bepalen van nieuwe doelen bij levensfase vragen

De kandidaat wordt onderworpen aan een intensieve 2,5 uur durende non-stop één op één analyse door de psycholoog. Er wordt gebruik gemaakt van o.a. psychologische verdiepende vraagstellingen, psycho-analytische technieken, interpretatieve voorkeursverhelderingen, enkele gevalideerde testen en psycho-sociale modellen.  Het resultaat is een op de onderliggende vraagstelling toegeschreven bruikbare rapportage.


Twijfel niet langer maar overtuig uzelf door werkwijze en resultaat.


werkwijze

Een stappenplan om tot het gewenste resultaat te komen.1    Overleg met opdrachtgever aangaande de onderliggende vraagstelling voor het assessment of de analyse

2    Plannen van de afspraak met kandidaat op kantoor in Venlo (ivm inhoudelijke werkwijze bij voorkeur in avonduren)

3    Afname assessment of analyse gedurende 2,5 uur

4    Conceptrapportage binnen 3 werkdagen aan kandidaat via email

5    Definitieve rapportage na inzage en akkoord kandidaat binnen 2 werkdagen aan opdrachtgever en kandidaat via email

6    Eventueel overleg met opdrachtgever op basis van inhoud rapportage

7    Factuur aan opdrachtgever met betalingstermijn van 2 weken aan opdrachtgever


De hantering privacy bescherming kandidaat en bruikbaarheid rapportage wordt voor aanvang met kandidaat besproken en staat vermeld op rapportage.

Opdrachtgever en kandidaat kunnen dezelfde persoon zijn bij een particuliere aanvraag voor assessment of analyse.

Lomans Assessment & Analyse is onder geen enkel beding aansprakelijk te stellen voor (in)directe gevolgen voortvloeiende uit de omschreven zaken in rapportage.

contact

Voor verdere informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen.


Drs. Huub Lomans, psycholoog NIP  

0640254656

huub.lomans@tele2.nl


Sinds 2001 heb ik in brede zin ervaring mogen opdoen in het onderzoeken, begeleiden en ondersteunen van mensen met psychologische vraagstukken. Zowel preventief als curratief. Ik heb de kracht kunnen ervaren van het samenwerken met professionals uit diverse disciplines. Naast psychologische kennis en interesse in de mens is voor mij gebleken dat de belangrijkste succesvoorwaarden durf, oprechtheid en duidelijkheid zijn. Het zijn de kwaliteit en duurzaamheid van het resultaat die vertrouwen geven.

Een andere kijk op assessments en analyses is hier dan ook het gevolg van. Ik leg namelijk graag de nadruk op de kortste weg naar helderheid en probeer mensen zichzelf zover te krijgen dat ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen en keuzes durven maken. Tijdens een assessment of analyse zal dan ook op directieve wijze (wellicht confronterend) het natuurlijke voorkeurspatroon van denken en gedrag verhelderd worden. Met no-nonsense en heldere (zelf)reflectie tot resultaat

Onderdelen assessmentrapportage (standaard-versie)

 • Personalia kandidaat en opdrachtgever
 • Beroepsethische gedragsregels
 • Aard van het assessment
 • Doelstelling(en)
 • Procedure omschrijving
 • Samenvatting
 • Dilemma
 • Biografisch anamnese en zelfbeschrijving
 • Krachtige kwaliteiten omschreven door kandidaat
 • Myers–Briggs Type Indicator®
 • Roos van Leary
 • Utrechtse Copinglijst UCL
 • Psychologische verdieping
 • Interpretatieve tekening
 • Visiestuk
 • Interpretatieve situationele omschrijving (cubes)
 • Persoonsinterpretatie door assessor
 • Conclusie toegeschreven naar doelstelling(en)